2013-07-21

بیوفیدبک، راهکاری تازه!

  بیوفیدبک راه تازه ای را بین شخص و فعالیت های بدنی او ایجاد می […]
2013-07-29

کمی سازی امواج مغزی ( QEEG)

( QEEG )یا الکتروانسفالوگرافی کمی  وسيله‌اي براي ارزيابي و اندازه‌گيری امواج مغزی وخصوصيات (توان نسبی، […]
2013-07-29

نوروفیدبک

  نوروفیدبک یک فرایند آموزشی است که درآن مغز خود نظم دهی را یاد میگیرد. […]
2013-07-29

بیوفیدبک

بیوفیدبک راه تازه ای را بین شخص و فعالیت های بدنی او ایجاد می کند. […]
2013-07-29

بازتوانی شناختی

مغز انسان قابلیت یادگیری و تغیير پذیری دارد، تقویت ظرفیت های شناختی باعث  بالا بردن […]
فروشگاه