2013-07-29

روانسنجی

انسان برای تصمیم گیری در انتخاب رشته تحصیلی، شغل، ازدواج و موفقیت در آنها نیاز […]
2013-08-26

رفتاردرمانی

 نوعی درمان است بر این اساس که علت مشکلات روانی ناتوانی در آموختن رفتارهای صحیح […]
2013-08-26

بازی درمانی

بازی درمانی روشی است برای تشخیص و درمان مشکلات رفتاری کودکان از بازی درمانی برای […]
2013-08-26

اختلالات یادگیری

 هنگامی که کودک و یا نوجوان از نظر مغزی، هوشی، دیداری و شنیداری  مشکلی ندارد […]
2013-08-26

مشاوره قبل از ازدواج

  مشاوره قبل از ازدواج دارای 3 هدف اساسی، بررسی آمادگی  نامزدها برای ازدواج، ارزیابی […]
2013-12-22

PMT(مدیریت رفتار های والدین)

 تحقیقات نشان می دهد که اختلالات رفتاری دوران کودکی پیش بینی کننده رفتار های پر […]
فروشگاه