امکانات نرم افزاری مرکز

2013-09-08

نرم افزار Cogni plus

CogniPlus  نرم افزار ترمیم کارکردهای اجرایی مغز CogniPlus نرم افزار رایانه ای است که جهت […]
2013-11-16

نرم افزار آموزش مغز

  شامل 2000ساعت تمرینات آموزش مغز که جذاب و چالش انگیز و مناسب برای سنین […]
2014-02-20

نرم افزار ارزیابی پردازش حسی در کودکان

  ادراک و واکنش کودک نسبت به محیط به پردازش حسی او بستگی دارد. کودک […]
فروشگاه