ارزیابی چند جانبه

2013-08-24

تست IVA) Integrated Visual and Auditory)

 تست IVA)Integrated Visual and Auditory) آزمون بررسي يكپارچه عملكرد ديداري شنيداري. يك آزمون پيوسته ديداري […]
2013-08-24

مجموعه نرم افزاری وینا

  مجموعه نرم افزاری وینا یکی از گسترده ترین نرم افزارهای روانشاختی است که در […]
2013-08-24

ارزیابی سلامت مغز

 آیا می توان سلامت مغز را ارزیابی کرد؟ آیا می توان گفت که عملکرد مغز […]
2013-08-24

مجموعه آزمون عصب-روانشناختی کمبریج

  در اختلالات روانی فرایندهای شناختی انسان مختل می شود و شناخت فرایندهای شناختی مختل […]
2013-08-24

ارزیابی فیژیولوژیکی استرس

 ارزیابی فیژیولوژیکی استرس Physiological Stress Assessment استرس و یا فشار روانی واقعیتی است که هر […]
فروشگاه