2014-07-04

آزمون های ارزیابی رانندگان

رانندگی نیازمند بهداشتن صلاحیت هایی استکه برخورداری از دو دسته عوامل است که تعیین کننده […]
2013-12-07

پردازش­حسي در کودکان

پردازش­حسي در کودکان آن­چه شما نياز داريد كه درباره كودكان و جوانان با مشكلات پردازش­حسي […]
2013-09-15

مراحل مشاوره قبل از ازدواج (قسمت اول)

  مشاوره قبل از ازدواج دارای 3 هدف اساسی است: 1- بررسی آمادگی  نامزدها برای […]
2013-09-15

آموزش مهارت های ارتباط غیر کلامی زوج ها

انسان موجودی نیازمند است وبرای ارضاء نیازهایش مجبور به برقراری ارتباط با دیگران است. زیرا […]
2013-09-08

قصه نورو فیدبک

قصه نوروفیدبک  مادر و مدیر مدرسه ای که نوروفیدبک را عمومی کرد. نوروفیدبک چیست؟ ازکجا […]
فروشگاه