روانسنجی
2013-07-29
تست IVA) Integrated Visual and Auditory)
2013-08-24

نام ونام خانوادگي : دکتر حسن بنی اسدی

گروه: روانشناسی

رشته: روانشناسی  مشاوره

مدرک تحصيلي: دکتری

مرتبه علمي: استادیار

پست الکترونيکي :baniasadi44@gmail.com

تلفن: 32478379، 32478391

فاکس: 32478394

آدرس محل کار: کرمان، دانشگاه شهید باهنر، گروه روانشناسی

زمينه­ هاي تخصصي: درمان های تکنولوژیک: نوروفیدبک، بیوفیدبک

سوابق تحصیلی

کارشناسي: روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان

کارشناسي ارشد: روانشناسی عمومی از دانشگاه تربیت مدرس

دکتري: روانشناسی مشاوراز دانشگاه میسور هند

فعالیت های پژوهشی

مقاله های  مجله

– بنی اسدی، حسن، بررسی پاره ای از عوامل فردی-اجتماعی و شخصیتی در زوج های سازگار و ناسازگار، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 8، 1، 1381.

– خضری مقدم، نوشیروان، بنی اسدی، حسن، کهرازئی، فرهاد، بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن، مجله روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 2، 3، 1384.

– خسروپور، فرشید؛ ابراهیمی نژاد، غلامرضا؛ بنی اسدی، حسن؛ فاریابی، منوچهر. مقایسه حافظه کاذب مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه بر اساس نوع درمان روان شناختی، مجله علوم پزشکی دانشگاه کرمان، 2، 160-154. 1389.

– بنی اسدی، حسن؛ باقری، مسعود. دانش ارتباط غیر کلامی و شایستگی اجتماعی، اندیشه و رفتار، 20،5، 1390.

– بنی اسدی ،حسن؛ رشیدی نژاد حسین. فراانگیزش ها و ویژگی های افراد خودشکوفا در سرداران شهید استان کرمان. روانشناسی و دین، 13، 22-5، 1390.

– بنی اسدی ،حسن، جمشیدی فر، زهرا. مقایسه کنترل هیجان و احساسات با سطوح بالا و پایین عشق در دانشجویان، یافته های نو در روانشناسی، 17، 17-7، 1390.

– داوري،صفورا؛ باقري، مسعود و بني اسدي، حسن. پيش بيني دين داري با توجه به ابعاد شخصيت در معلمان زن و مرد، فصلنامه روانشناسی و دین، 16، 26-5، 1390.

– رحمانی، رعنا، بنی اسدی،حسن.اثربخشی آموزش ارتباط غیر کلامی بر کاهش کمرویی، اندیشه و رفتار،26،56-46، 1391.

-بنی اسدی،حسن، حسینی، سید مهدی، رشیدی، شهربانو. رابطه بین تعارضات کار و خانواده  مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی،3، 190-184. 1390.

– بنی اسدی،حسن، تاثیر جراحی زیبایی بینی بر تصویر تن زنان، مجله پوست و زیبایی،12، 201-194،1391.

– پورابراهیمی، محجوبه، امیرتیموری، رضا، بنی اسدی، حسن.مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی، نوروفیدبک و درمان با فلووکسامین بر میزان اضطراب، افسردگی و نشانه های افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری، اندیشه و رفتار،10،38،46-37، 1394.

– سلطاني بناوندی، الهام، خضري مقدم، نوشيروان، بنی اسدی، حسن.  كنكاش در سازه هاي روان شناسي مثبت نگر: پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس معناي زندگی، دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشك، 44، 287-277، 1396.

 

 

-Baniasadi,H., & D’Souza, L. (2007). Relationship between Nonverbal Communication and Marital Satisfaction among Iranian couples. United Journal of Awadh Scholars, 1, 59-68.

– Baniasadi, H., & D’Souza, L. (2009). Relationship between Nonverbal Communication and Mutual Understanding among Iranian couples, Indian Journal of social Science Research, 6, 137-143.

– Baniasadi,H., & D’Souza, L. (2010). Relationship Between Shyness And Martial Satisfaction Among Iranian Couples. journal of psychosocial research, 5,1,55-64.

– Baniasadi,H.,&D’Souza, L.(2011). Impact of nonverbal communication training on mutual understanding, Indian Journal of Health &Wellbeing,2,1, 19-23.

-Baniasadi, H.,&D’Souza, L.(2011). Impact of nonverbal communication training on mutual understanding,Indian Journal of Health &Wellbeing,2,1, 19-23.

– Baniasadi, H.,&Bagheri, M. (2011). The Relationship between Non-verbal  Communication and Marital Adjustment among Iranian Couples,2,54-65,2011.

 

Mortazavi, H.,Baniasadi, H.,Mehrabifar,F.,Torkzadeh,F&Pormosa,H.Relationship between Emotional Intelligence and Self-Esteem, Journal of Behavioral Sciences in Asia, 6: 42-51,2013.

–  Esfandiyari,f,.  Baniasadi, H.,&Bagheri, M. The Relationship between Sexual Adjudication, Education, and Depression: A Model for Life Satisfaction Prediction, Academic Journal of Psychological Studies,3,97-104,2014.

 

– Mirzaaghas, R; Kohani,Y; Baniasadi,H; &Tara,F. Maternal Anxiety and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children,2, 233-237.2014.

– Baniasadi, H., Farah Lotfikashani,F.,&  Jamshidifar,Z. Effectiveness of Mindfulness Training on Reduction of Distress of Patients Infected by Breast Cancer.Procedia – Social and Behavioral Sciences, 114, 944–948, 2014.

– Baniasadi, H.,&  Al-e Tahah, BS.  The Efficacy of Parents’ Behavioral Management on Children Suffering from Sensory Processing Disorder.  International Journal of Humanities and Cultural Studies, 1081-1088, 2016.

– Baniasadi, H., Pourebrahimi, M.,& Amirteymoori,R. Metacognitive Therapy, Neurofeedback and Treatment With Fluvoxamine on Cognitive Attentional Syndrome and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Patients With Obsessive-Compulsive Disorder. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology, 2017; 4(1):e41670.

 

 

 

مقالات کنفرانس

1- بنی اسدی، حسن، رابطه بین انگیزه های ازدواج و سازگاری زناشویی، مجموع مقالات نخستین همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق، سازمان بهزیستی استان اصفهان، اصفهان، 1379.

2- بنی اسدی، حسن، رابطه بین مشکلات روانی با سازگاری زناشویی، مجموعه چکیده مقالات پنچمین همایش مشاوره اسلامی : مشاوره خانواده و بهداشت جنسی، قم، 1388 .

3- بنی اسدی، حسن.رابطه بین رضایت جنسی با سازگاری زناشویی.اولین همایش ملی خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، مرودشت،1390.

4- بنی اسدی، حسن ، رضوی، ویدا، جرفی ،محسن . بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت جنسی در کارمندان آموزش و پرورش شهر حمیدیه، سومین همایش مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نجف آباد،1391.

 

Baniasadi,H., &4-Ghasem, Askarizadeh. (2010). Ranking of life events stressor among             students. 5thinternational conference on health, education and culture in globalization        process, Panjab university, Chandigarh , india.

کتاب

1- بنی اسدی، حسن؛ رشیدی نژاد حسین، سی مهارت برای موفقیت در دانشگاه، نشر فانوس، کرمان، 1382.

2- عسکری زاده،قاسم؛ بنی اسدی، حسن، کودکان، طبیعت و زمین بازی. انتشارات آفریدگار قلم، تهران، 1388.

3- عسکری زاده، قاسم،بنی اسدی،حسن. کلید های موفقیت کودکان در زندگی اجتماعی – عاطفی. انتشارات آفریدگار قلم،1389.

4- بنی اسدی، حسن؛ همسانی در ازدواج، نسل نو اندیش، تهران،1395.

5-بنی اسدی، حسن؛ منظری توکلی، حامد. از عشق تا مهارت: دو راز زندگی زناشویی، نسل نو اندیش، تهران،1395.

6- رشیدی، شهربانو؛ بنی اسدی، حسن. مبانی بیوفیدبک، رسا، تهران،1395.

7- بنی اسدی، حسن؛ منظری توکلی، حامد؛ پردازش های حسی در کودکان، ارجمند، تهران، 1397.

طرح های پژوهشی

1- بررسی فرانگیزش ها در سرداران شهید استان کرمان، دانشگاه پیام نور کرمان، 1383.

2- شیوع اضطراب امتحانی در نظام آموزش حضوری و غیر حضوری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1384.

فعالیت های آموزشی

دروس کارشناسی: روانشناسی تجربی، ارزشیابی هوش و شخصیت، آسیب شناسی روانی و روانشناسی مرضی کودک

دروس تحصيلا ت تکميلی: روانشناسی تجربی و آسیب شناسی روانی

برگزاري کارگاههاي آموزشي

1 –  نورو فیدبک مقدماتی و پیشرفته

2- نوروفیدبک و میگرن

3-مدیریت استرس

4- آموزش قبل از ازدواج

5- آموزش ارتباط غیر کلامی به زوجین

6- آموزش ارتباط غیر کلامی به دانشجویان کمرو.

7- پیش فعالی از تشحیص تا درمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه