نرم افزار ارزیابی پردازش حسی در کودکان
2014-02-20
برگزاری کارگاه های آموزشی
2015-05-26

رانندگی نیازمند بهداشتن صلاحیت هایی استکه برخورداری از دو دسته عوامل است که تعیین کننده این صلاحیت ها است. این عوامل شامل توانایی ها و عوامل شخصیتی هستند.  ارزیابی صلاحیت رانندگی برای رانندگان حرفه ای و وسایل نقلیه عمومی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در رانندگی عوامل مختلفیمورد توجه است که مشکل و یا نقص در هر کدام از آنها صدمات جبران ناپذیری –تصادف و سوانح- را سبب می شوید مانند: 

 

 • زمان واکنش وارزیابی شناختی به موقع
 • کارآمدی پاسخ
 • پذیرش رفتار ایمن
 • توانایی بینایی تشخیص موقعیت ( توایایی ردیابی کردن یک عنصر خاص در یک عنصر خاص در یک محیط نسبتا پیچیده) و توجه انتخابی بینایی
 • عملکرد ادراک دیداری و سرعت ادراک
 • انواع مختلف توجه  (توجه انتخابی، تقسیم شده، متمرکز و…..)
 • توانایی تخمین سرعت و حرکت اشیاء در فضا
 • هوش عمومی بر پایه تفکر(استدلال) استنتاجی

رانندگی در شرایط پرترافیک نیازمند به داشتن صفات شخصیتی که راننده بتواند خود را با آن شرایط تطبیق دهد و هماهنگ سازد. پاره ای از عوامل شخصیتی شامل:

 •  میزان ریسک پذیری فرد در موقعیت های ترافیکی
 •  شدت و نوع رفتارهای پرخاشگرانه در موقعیت های ترافیکی
 • سوء مصرف مواد و الکل
 • هیجان طلبی
 • مسولیت پذیری اجتماعی
 • کنترل خود و پایداری هیجانی

تعدادی از آزمون هایی که در روانشناسی ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد تا صلاحیت های رانندگی ارزیابی شوند شامل آزمونهای زیراست:

 

آزمون   ارزیابی توانایی بینایی تشخیص موقعیت (توانایی ردیابی کردن یک عنصر خاص در یک محیط نسبتا پیچده ) وتوجه انتخابی بینایی

 

آزمون  ارزیابی توانایی تخمین سرعت و حرکت اشیا در فضا

 

آزمون  ارزیابی توانایی تفکر دیداری و تجسم به عنوان یک مولفه مهم هوش و از عوامل مهم برای تشخیص آسیب مغزی، بد کاری ادراک فضایی و سو مصرف مواد والکل

 

آزمون دوم ارزیابی توانایی تفکر دیداری و تجسم به عنوان یک مولفه مهم هوش و از عوامل مهم برای تشخیص آسیب مغزی، بد کاری ادراک فضایی و سو مصرف مواد والکل

 

آزمون  ارزیابی هوش عمومی بر پایه ی تفکر(استدلال) استنتاجی

 

آزمون  ارزیابی عملکرد ادراک دیداری و سرعت ادراک

آزمون  ارزیابی توجه و تمرکز کوتاه مدت

آزمون  ارزیابی شدت و نوع رفتارهای پرخاشگرانه در موقعیتهای ترافیکی

آزمون  ارزیابی انواع مختلف توجه و تمرکز (توجه انتخابی ، تقسیم شده ،متمرکز و …)

 

آزمون  ارزیابی صفات شخصیتی مرتبط با رانندگی مانند: هیجان طلبی، مسؤلیت پذیری اجتماعی و ثبات هیجانی

 

در صورتی که هدف انتخاب بهترین راننده از بین تعدادی ازرانندگان باشد این تست به رده بندی این افراد بر اساس نمرات بدست آمده مانند آنچه در شکل زیر آمده نیز می پردازد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه