معرفی مرکز

مرکز خدمات روانشناسی پیوند در سال 1389 پس از اخذ مجوز ازسازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در کرمان تاسیس گردید. فعالیت اصلی مرکز در زمینه توانمند سازی انسان به منظور برطرف کردن مشکلات روانشناختی و ارتقاء عملکرد با روش های نوروفیدبک و بیوفدبک است.
100نفر

مراجعات روزانه

7سال

سابقه

1389

تاسیس

50

نرم افزار ها

آخرین اخبار مرکز

2015-05-26

برگزاری کارگاه های آموزشی

از هفته دوم خرداد ماه 1394 کارگاه های آموزشی در زمینه ازدواج، خانواده، کودک و […]
2014-01-01

مرکز توانمند سازی پیوند روان

مرکز تخصصی توانمند سازی، نوروفیدبک و بیوفیدبک پیوند اولین و تنها مرکز توانمند سازی نوین […]

معرفی مدیر


کارشناسي: روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
کارشناسي ارشد: روانشناسی عمومی از دانشگاه تربیت مدرس
دکتري: روانشناسی مشاوره از دانشگاه میسور هند

محصولات فروشگاه

فروشگاه